#portfólio

#zine2022

Bez portfólia.

Zatiaľ.

Primárne sa budem zameriavať na projekty so zapojením „rozšírenej reality“. Zjednodušiť prístup k digitálnym zážitkom prostredníctvom využitia „chytrých“ zariadení a ich „hardware“/“softwaru“, aby si užívatelia nemuseli sťahovať ďalšie aplikácie.

BYOD — “Bring your own device” — Prineste si svoje vlastné zariadenie

Zámerom je, aby užívatelia používali “múdre zariadenia”, ktoré poznajú, svoje mobily, či tablety. Vedia s nimi pracovať. Ponúkame užívateľom doplnkový obsah a aktivity, ktoré si vedia prezrieť, stiahnuť do svojho zariadenia.

Pandémia COVID-19 urýchlila nástup nových digitálnych produktov. Naučila nás využívať technológie a online priestor.

Digitálne zážitky sa prelínajú so zážitkami “offline”.

???

  • ako efektívne používať “smartphony” = nástroje, ktoré je možné využiť na zapojenie do zážitku a nie len ako rozptyľovací prvok,
  • ako rozvíjať digitálne zručností, motivovať užívateľov k využívaniu a objavovaniu možností „chytrých“ zariadení.